Generalforsamling d. 27. februar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling

27. februar kl. 19:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Beretning fra redaktøren, Rejseholdet, Væveforum og Strikkecirklen

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af  2-3 suppleanter

8. Valg a 2 revisorer og suppleanter

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Ad 3: Foreningens regnskab bliver forelagt på generalforsamlingen.

Ad 6: På valg er Karen Thomsen og Jytte Dalsgaard, der begge genopstiller.
På valg er også Lis Fristed, der ikke ønsker genvalg.

Ad 9: Forslag fra medlemmer skal sendes skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der som altid være markedsplads, hvor hjemmelavede ting kan sælges. Det er også muligt at vise og fortælle om produkter, man har arbejdet med.
Vi håber at se så mange af jer dejlige medlemmer som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Følg og giv os et like!