Arr. ifm. Generalforsamling d. 23.2 kl. 19:30

Hanne Plougmand

Evighedsblomster (foregår efter generalforsamlingen)

Efterhånden som vi har fået øjnene op for det miljøbelastende i at hjem-bringe eksotiske blomster fra fjerne himmelstrøg, har kunstige blomster fået en renæssance.

Med crepepapir, silkepapir, elefanttråd, akvarelfarve og glimmer skal vi lave skønne blomster.

Man kan vælge at kaste sig ud i fantasiblomster eller forsøge at kopiere naturens smukke blomster.

Bliver du bidt af at digte blomster, er der uendelige muligheder for favn-fulde af fine farverige buketter.

Medbring gerne saks der må klippe i papir.

Materialer til blomsterne kan købes på aftenen.

Foredrag m. Faranak Sohi d. 26.1 kl. 19:30

Perlebroderier

Faranak skriver om sig på sin hjemmeside:

“Jeg blev født i Iran, og kom til Danmark i 1984. Jeg bor og arbejder i Odder syd for Århus. Jeg er uddannet billedkunstner og har arbejdet med mange forskellige materialer, herunder maleri, collage, tegning, broderi, gadekunst, fotografering, lyd og video.Mit kunstværk trækker på mit eget liv. Jeg kommenterer ofte og diskuterer problemerne med kulturelle sammenstød baseret på mine egne erfaringer og oplevelser i Iran og Danmark.

Jeg genskaber objekter og billeder af hverdagsgenstande, ved at tilføje dem ny mening og værdi.

Jeg henviser til den visuelle rigdom i Mellemøsten, idet jeg tager traditionelt iransk perlebroderi, når jeg broderer hverdagsmotiver i strålende farvede perler på pap: et vækkeur, en hårtørrer, en motorsav, en dansk Kähler-vase – objekter, der kunne have været taget fra et dansk boligmagasin eller en reklamekatalog. 

Mine værker er humoristiske og overraskende billeder af hverdagslige ting, jeg finder omkring mig, men som får en ny betydning, når de er afbildet i perler. Mine perle-værker forbinder sig med en verden af ​​motiver og et udtryk, der findes i pop-art, hvor hverdagsgenstande – vaskepulver og dåser med suppe – præsenteres i en stil hentet fra reklamens verden.

Ved at kombinere det med perleteknik henviser jeg samtidig til broderi som et traditionelt håndværk for kvinder.”

Tag en gratis gæst med

Medlemstallet i Østjysk Tekstilkreds har i de seneste år været stabilt på ca. 180 medlemmer, men da de fleste af os er ved at være lidt grå i toppen, synes vi i bestyrelsen at, det ville være dejligt med nogle yngre aktive personer i kredsen.

For således at prøve at øge medlemstallet har bestyrelsen vedtaget, at medlemmerne kan tage én gæst om året med gratis til et møde. Dermed håber vi at kunne introducere flere til vores fælles interesse i tekstile emner. Du behøver ikke at meddele i forvejen, at du tager en gæst med, men vi vil gerne have navnet på gæsten, så vi kan se om dette tiltag virker.

Generalforsamling d. 23.2 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Beretning fra Redaktøren, Rejseholdet, Væveforum og Strikkecirkel
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af 2-3 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og suppleanter
9. Indkomne forslag
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Eventuelt

Ad 3. Foreningens regnskab bliver forelagt på generalforsamlingen, da det ikke foreligger ved bladets udsendelse.

Ad 4. Kontingent er fortsat 250kr

Ad 6. På valg er Jytte Dalsgaard og Karen Thomsen. Begge genopstiller.
Bestyrelsens formand Pelse Asboe har i øjeblikket orlov, så fungerende formand er Rikke Lyng Christensen. Der er til stadighed en ledig plads i bestyrelsen

Ad 7. Suppleanter: Aase Høegh og Karen Margrethe Andresen. Karen Margrethe genopstiller ikke.

Ad 8. Revisorer er Dorrit Søndergaard og Jette Buchholdt. Suppleant Lise Andersen

Ad 9. Forslag fra medlemmer skal sendes skriftligt til formanden se-nest 3 uger før generalforsamlingen.

Ad 10. Støtte til aktiviteter i Østjysk Tekstilkreds:

Skema til ansøgning om underskudsgaranti til aktiviteter i Østjysk Tekstilkreds regi udfyldes. Der udarbejdes budget, som skal godkendes af bestyrelsen og regnskabet for arrangementet indgår i kredsens regnskab, det vil sige at der ikke kan oparbejdes et overskud til senere brug for arrangørerne.

Skemaet skal indeholde: Aktivitet, Arrangør, Underviser, Program, Budget (Skema fremlægges til generalforsamlingen)

Nyt fra Væveforum

Væveforum har atter måttet aflyse arrangementet ‘Medlemmernes aften’ den 13/1- 2022 pga. corona. Vi skriver ud om ny dato.

Har nogen ideer til temaer, arrangementer, workshops eller foredrag modtager vi gerne disse.

På udvalgets vegne Jette Bach Nielsen tlf: 2026  8292

Vi minder medlemmerne om den censurerede Udstilling i Filosoffen i maj 2022 i Odense. Temaet er beklædning og tilbehør. Læs om det på hjemmesiden: https://www.vaevekredsene.dk/

eller Facebook siden: https://www.facebook.com/Vaevekredsene

Vi inviterer endvidere medlemmer til at deltage på vores nye Facebookgruppe ”Fra væver til væver”:

https://www.facebook.com/groups/444958547296022

Læs om formål i gruppen.

Har nogen vævegrupper/kredse ikke modtaget invitation til udstillingen eller fået nyhedsbrev, kan I kontakte foreningen.

Nyt fra Strikkecirklen

Program forår 2022

12. januar

Man må gerne strikke på biblioteket men der er ingen emne

9. februar

Emne er dobbeltstrik / ladder back.

9. marts

Emne er opslag med 2/3 farver

April/maj

Udflugten i 2022 bliver til Ofeig @ Ko,, Jeg har desværre ikke den endelige dato/tidspunkt endnu, men det forventes, at blive en onsdag aften omkring 1. maj.

Ved interesse kan I forhåndstilmelde på avharmsen@gmail, så sender jeg ud så snart jeg ved nærmere, ellers vil det i hvert fald være i næste blad.