Nyt fra Væveforum

Så har vi haft møde i arbejdsgruppen og aftalerne for nogle spændende arrangementer er klar. I kan godt begynde at glæde jer. 

Vær opmærksom på, at der vil blive tilmelding til arrangementerne, så vi ikke pludselig står med meget få fremmødte. 

Det første arrangement bliver med Benedicte Harder lørdag den 27. april kl 14-17 på Vikær Toften 6, Risskov.

Benedicte Harder skriver:

“En pudes vej 1 2 3

Vævning er et levende fag fordi vi bruger det, men indimellem skal vi have input og inspiration udefra, for at udvikle os og bringe faget i spil.

Foredraget tager jer med gennem en alt andet end lineær proces, som startede med et inspirationsboost på Rigsarkivet i Viborg. Undervejs vil I få et indblik i processens dynamiske udvikling fra en nysgerrig undren over en frimærkestor vævet lap til en færdig pude til biblioteket på Skals Højskole.

I pausen er der mulighed for at se og føle både materialer og færdige prøver.

Dagen afsluttes med en workshop, hvor I selv analyserer vævede lapper og hvem ved?….    – bliver inspireret til en ny vævning.”

Tilmelding til  senest den 12. april. Det koster 80,-kr at deltage, som betales ved fremmødet.

Det næste arrangement bliver med Winnie Poulsen torsdag den 26. september kl. 19-22 på Risskov Bibliotek i pavillonen.  Bemærk sted!

Winnie Poulsen skriver:

“Hvem vil ikke gerne kunne lave trend hurtigt og godt?

Bruger man kejsestok, kan man trende med mange tråde samtidig, lave et småstribet mønster uden at skulle bryde trådene, og have en trend, hvor trådene understøtter hinanden, når man bommer. Den næste fordel kommer ved sølningen, for så ligger trådene 1 og 1, og man skal ikke sidde og farvesortere, men kan bare sølle løs.

Under vævningen har man ingen tråde, som snor sig bag søllerne, for med enkelttrådsskellet + grovskellet er trådene hele tiden holdt på plads.

Jeg viser, hvordan det foregår, og så har jeg vævninger med, som har haft fordel af at blive kejset, så I kan se det med fingrene.”

Tilmelding til  senest den 12. september. Det koster 80,-kr at deltage, som betales ved fremmødet.

Vel mødt

Væveforum har fået nyt udvalg:

Jette Bach Nielsen,  tlf 20268292

mail:

Birthe Ammitzbøl, tlf 20120256,

mail:

Else Møller-Hansen, tlf 25631984,

mail:

Deres program kommer næste måned.

Væveforum

Torsdag d. 25/1 kl. 19.30

Folkehuset, Vikærtoften 6, 8240 Risskov

Mødet drejer sig om mulighederne for en fortsættelse af Væveforum evt. i en anden form end den nuværende. Vi vil gerne opfordre jer til at overveje hvilke ønsker I har til et fremtidigt vævefællesskab her i det østjyske.

Efter diskussionen vil vi også i år slutte med vævebanko. Til banko bedes man medbringe små brikker til pladerne. Hver plade koster 10 kr. Man bedes derudover medbringe en gevinst i form af et eller andet væverelateret, som man ikke selv længere har brug for (det skal ikke være noget fint/dyrt).

Som sædvanligt betales 30 kr ved indgangen til vores fælles kasse for at spare sammen til kommende arrangementer.

Der kan ikke købes kaffe på stedet, men man er velkommen til at medbringe forfriskninger.

Vi udsender en reminder om mødet et par uger førend det finder sted.

Lotte, Dorte, Jette og Birte

Nyt fra væveforum

Kirsten Bengtson besøgte Væveforum den 11/10, hvor hun fortalte om hendes arbejde med deflected doubleweave og andre spændende vævninger. Mødet var meget velbesøgt.

MEN der blev ikke nedsat en ny arbejdsgruppe. Da der på mødet lod til at være stemning for at fortsætte en slags fællesskab om vævning, blev det besluttet, at den gamle arbejdsgruppe indkalder til et møde i januar, hvor der vil være tid til at drøfte under hvilke former et sådant fællesskab kan finde sted. Det er tanken at afslutte mødet med “vævebanko”.

Den gamle arbejdsgruppe