Nyt fra væveforum

Kirsten Bengtson besøgte Væveforum den 11/10, hvor hun fortalte om hendes arbejde med deflected doubleweave og andre spændende vævninger. Mødet var meget velbesøgt.

MEN der blev ikke nedsat en ny arbejdsgruppe. Da der på mødet lod til at være stemning for at fortsætte en slags fællesskab om vævning, blev det besluttet, at den gamle arbejdsgruppe indkalder til et møde i januar, hvor der vil være tid til at drøfte under hvilke former et sådant fællesskab kan finde sted. Det er tanken at afslutte mødet med “vævebanko”.

Den gamle arbejdsgruppe